FAALİYETLER

Burslar

Gana'da yurtlarımızda kalan öğrencilerimize...

Gana'da yurtlarımızda kalan öğrencilerimize ve Türkiye'ye lisans, yüksek lisans ve Kur'an Kursların­da okumaları için getirdiğimiz Ganalı öğrencilerimize barınma, yeme-içme dışındaki ihtiyaçlarını da karşı­layabilmeleri için burslar verilmektedir.

Halen Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans ve lisan­süstü programlarda okumakta olan Ganalı erkek öğ­rencilerimize eğitim desteği verilmektedir. Ayrıca yine Türkiye'de Kuran kurslarında okuyan ve hafızlık eğitimi alan kız öğrencilerimize de eğitim desteği verilmektedir.

2013-2014 eğitim öğretim yılında Gana'dan toplamda 55 lisans ve lisansüstü öğrencisi ülkemize getirilmiş­tir. Bu öğrenciler için burs dışında okudukları alanlar ile ilgili eğitimler, konferanslar, özel programlar, gezi programları, dernek üyelerimiz ve gönüllülerimizle misafir öğrencilerimizi buluşturabileceğimiz etkin­likler düzenlenmektedir.